12.07.2016

odkaz na internetovú stránku

Všetky informácie týkajúce sa zasadnutí Bezpečnostnej rady SR od roku 2016 sú prístupne na internetovej adrese

https://rokovania.gov.sk/RPO/Negotiation?SearchText=&CompanyBranchID=7746&ElectionPeriodID=13&NegotiationDateFrom=&NegotiationDateTo=&SearchInDocuments=false

Kancelária BR SR