Oprava vodovodného potrubia (rozvodu) teplej a studenej vody spojená s opravou vnútorného potrubia vykurovania
Dátum zverejnenia: 15.06.2018