Orezanie drevín v areáli ÚV SR
Dátum zverejnenia: 16.10.2017