Organizácia konferencie ITAPA v dňoch 12.-13.11.2013
Dátum zverejnenia: 27.06.2013