Oznámenie o verejnom vypočutí kandidátov na členov Rady ÚVO

14.09.2022

Vo štvrtok 29. septembra 2022 o 9.30 h sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Otázky bude uchádzačom klásť odborná komisia, zapojiť sa môže aj verejnosť. Verejné vypočutie bude možné tiež sledovať naživo na FB profile Úradu vlády SR.
 
Na verejnom vypočutí sa zúčastní Roman Hojer, Pavol Líška a Branislav Šarmír. Zoznam uchádzačov vrátane životopisov je zverejnený tu: https://www.vlada.gov.sk/dodatocna-vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidatov-na-clena-rady-uvo/
 
Technické detaily o verejnom vypočutí (odkazy na živý prenos, odkazy na aplikáciu Slido) zverejníme neskôr.
29477