Pandemická komisia vlády SR

Tajomník: Anton Tencer
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: Tel.: 02/5937 3357
E-mail: anton.tencer@health.gov.sk