Pandemická komisia vlády SR

Tajomník: Mgr. Katarína Bartosiewiczová
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR
Tel.: Tel.: 02/5937 3357
E-mail: katarina.bartosiewiczova@health.gov.sk