Peter Kotlár

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19

Sídlo: Úrad vlády SR
Email:
Tel.:
Štatút