Peter Mihók bol opätovne zvolený za predsedu Svetovej komorovej federácie

01.10.2015

Bratislava 1. októbra (TASR) - Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók bol dnes v Bratislave na zasadaní Generálnej rady Svetovej komorovej federácie opätovne zvolený za jej predsedu. Nové trojročné funkčné obdobie začína plynúť od 1. januára 2016.

Prítomných prišiel pozdraviť aj predseda vlády SR Robert Fico, ktorý vyzdvihol skutočnosť, že vrcholné rokovanie sa koná práve v Bratislave. Ocenil tiež úlohu, ktorú obchodné a priemyselné komory zohrávajú pri formulovaní hospodárskej politiky nielen v národnom, ale aj celosvetovom meradle za účinnej pomoci práve Svetovej komorovej federácie. V tejto súvislosti pripomenul aj veľmi dobrú a podnetnú spoluprácu slovenskej exekutívy so SOPK. Privítal skutočnosť, že generálna rada sa počas stredajšieho (30.9.) a dnešného rokovacieho dňa venovala okrem liberalizácii a globalizácii svetového obchodu aj horúcim problémom súčasnosti, najmä čo sa týka migrantskej krízy.

Okrem iného pripomenul, že vláda SR trvá na svojom stanovisku o neprijateľnosti utečeneckých kvót, ktoré nič neriešia, iba celkovú situáciu zhoršujú.

"Chcel by som ako politik v tejto súvislosti niečo povedať podnikateľom. Som v politike už 23 rokov. Pokiaľ štandardné politické strany neponúknu pragmatické riešenie krízy migrantov, ak toto riešenie ponúknu nacionalistické, extrémne nebezpečné strany, tak štandardné politické strany sa budú z opozície pozerať, čo tieto strany vyvádzajú," dodal Robert Fico.


Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica na zasadnutí Svetovej komorovej federácie medzinárodnej obchodnej komory18942