Plán obnovy prichádza do regiónov, samosprávy budú mať vyhradených partnerov na diskusiu

16.09.2022

Informácie o pláne obnovy budú odteraz bližšie k regiónom. Na Úrade vlády SR v rámci sekcie plánu obnovy vzniká tím regionálnych koordinátorov, ktorí budú pôsobiť po celom Slovensku. Hlavným cieľom nového regionálneho tímu je zvýšiť informovanosť a angažovanosť samospráv v rámci plánu obnovy, najmä pokiaľ ide o investície.
 
„Pri plnení cieľov stanovených v pláne obnovy si plne uvedomujeme dôležitosť samosprávy, preto sme vytvorili tím 16 koordinátorov, ktorý bude pokrývať všetky kraje na Slovensku. V praxi pôjde o  predĺženú ruku plánu obnovy v regiónoch; náplňou práce bude informovanie o jednotlivých výzvach, organizovanie školení, poskytovanie konzultácií a získavanie cennej spätnej väzby, ktorú pre úspešnú implementáciu  plánu obnovy určite  potrebujeme,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.
 
Vstupy regionálnych koordinátorov a spätná väzba zo samospráv môžu byť pomocou aj pri ďalšej tvorbe výziev, prípadne ich úpravy v ďalších kolách. Plán obnovy sa totiž práve presúva z reformnej do investičnej fázy a vyhlasovanie výziev je už naplno rozbehnuté.
 
V súčasnosti je otvorených 16 výziev za vyše 500 miliónov eur, vo väčšine z nich sú možnými žiadateľmi práve samosprávy. Ide napríklad o výstavbu cyklotrás, rozširovanie kapacít materských a základných škôl, odstránenie dvojzmennej prevádzky na školách či o obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Doteraz bolo uzavretých a vyhodnotených trinásť výziev za takmer 170 miliónov eur, väčšina sa týkala témy vzdelávania. Do konca trvania plánu obnovy je v pláne otvoriť ešte ďalších 90 výziev za 2,3 miliardy eur.
 
Kontakty na regionálnych koordinátorov nájdete na webe plánu obnovy: https://www.planobnovy.sk/kontakt/. V prípade záujmu o viac informácií v prípade pokrytia správy, kontaktujte, prosím, Barboru Belovickú, vedúcu komunikačného oddelenia sekcie plánu obnovy – barbora.belovicka@vlada.gov.sk, 0908 860 574.
29479