Plán obnovy prichádza s riešeniami ako znížiť spotrebu energií vo verejných budovách

16.06.2022

Verejné budovy budú môcť odteraz využívať súhrn praktických riešení ako efektívne a rýchlo znížiť spotrebu energií. Dokument pod názvom Desatoro riešení pre správcov verejných budov pripravila Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR, ktorá koordinuje implementáciu plánu obnovy, spolu s odborníkmi z platformy Budovy pre budúcnosť.

Desatoro riešení pre správcov verejných budov tvoria rýchle a investične nenáročné opatrenia, ktoré je možné realizovať v krátkom čase do začiatku budúcej vykurovacej sezóny. Navrhnuté opatrenia majú potenciál znížiť spotrebu energie na vykurovaní v rozsahu až do dvadsať percent.

„Do prevádzky budov putuje signifikantná časť našich verejných rozpočtov, ktorá bude zvyšovaním cien energií stúpať. Zároveň sú naše budovy pôvodcami skleníkových plynov – priamo či nepriamo naviazané na spotrebu palív, tepla a elektrickej energie. Vzhľadom na to, že veľká časť spotreby palív a tepla je pôvodom z Ruskej federácie, je našou povinnosťou spotrebu týchto palív limitovať na maximálnu možnú mieru. Desatoro prináša rýchle a efektívne riešenia, vďaka ktorým sa dá znížiť spotreba energií. Slovensko potrebuje posilniť svoju odolnosť voči klimatickej ako aj energetickej kríze,“ povedal predseda vlády Eduard Heger

„Plán obnovy a odolnosti masívne podporuje investície do obnovy verejných budov tak, aby znižovali spotrebu energií a prispôsobovali budovy novým klimatickým podmienkam. Uvedomujeme si však, že obnova je beh na dlhšie trate a spotrebu energií potrebujeme znížiť už v tejto vykurovacej sezóne. Pripravili sme preto Desatoro riešení pre správcov verejných budov, ktoré pomôžu efektívne a rýchlo znížiť spotrebu energií. Niektoré opatrenia sú takmer zadarmo, iné si vyžadujú menšiu investíciu, ktorej náklad sa bude kompenzovať zníženou spotrebou energií. Ide napríklad o meranie spotreby energie, aby sme vedeli, kde máme priestor na šetrenie, o vyregulovanie vykurovacích sústav, útlmové režimy v budovách na noc či na víkend, zavádzanie termostatických hlavíc alebo zatepľovanie striech,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

Na Slovensku na nachádza viac než 15 000 verejných budov, ktoré tvoria hlavne školy a administratívne budovy. V neobnovených, energeticky neefektívnych budovách tvorí spotreba energie na vykurovanie viac než 80%. Najväčší potenciál pre znižovanie spotreby energií vo verejných budovách predstavujú práve opatrenia spojené s vykurovaním.

Na výstavbu a obnovu budov je v pláne obnovy vyčlenených vyše 2,7 miliardy eur. V rámci realizácie investičnej obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených verejných budov je cieľom obnoviť aspoň 117 000 m2 a predpokladá sa obnova až 130 000 m2, s cieľom investovať 200 miliónov eur.

Desatoro riešení pre správcov verejných budov je dostupné  na www.planobnovy.skTlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

29379