Platforma Google Maps 2 - mapa realizovaných projektov financovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020
Dátum zverejnenia: 27.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk: do 06.02.2023 do 10:00 hod.