Podpora 2023

Priama podpora

AKTUÁLNE!

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky je potrebné predložiť elektronicky na zverejnenom formulári, ktorého súčasťou musí byť aj vyplnený štruktúrovaný rozpočet. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné poslať elektronicky najneskôr do 29. novembra 2023 do 24,00 hod.  

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie: https://formulare.vlada.gov.sk/zop-opravy-02032023/

 Vzor štruktúrovaného rozpočtu

FORMULÁRE NA VYÚČTOVANIE dotácií poskytnutých v roku 2023 pre oblasti podpory

30140