Pokyn vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2015 - článok 1 ods. 2

Informácia o plánovanom počte dobrovoľne použitých e-aukcií

Rok 2016

Úrad vlády realizoval v roku 2015 okrem podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska 42 zákaziek na dodanie tovaru, poskytovanie služby a uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota bola vyššia ako 5 000 euro.

V súlade s Pokynom  vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2015 zo dňa 31. decembra 2015, ktorým sa ustanovuje postup pri plnení úlohy B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2015 zo dňa 08.07.2015 Úrad vlády Slovenskej republiky informuje, že plánuje v roku 2016 dobrovoľne zrealizovať elektronickú aukciu v dvoch (2) verejných obstarávaniach.
 

Rok 2017

Úrad vlády Slovenskej republiky zrealizoval v roku 2016, okrem podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska, 32 zákaziek na dodanie tovaru, poskytovanie služby a uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota bola vyššia ako 5 000 eur. V súlade s Pokynom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2015 zo dňa 31. decembra 2015, ktorým sa ustanovuje postup pri plnení úlohy B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2015 zo dňa 08.07.2015 Úrad vlády Slovenskej republiky informuje, že v roku 2017 plánuje dobrovoľne zrealizovať elektronickú aukciu v minimálne dvoch (2) verejných obstarávaniach.

Rok 2018

Úrad vlády Slovenskej republiky zrealizoval v roku 2017, okrem podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska, 51 zákaziek na dodanie tovaru, poskytovanie služby a uskutočnenie stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota bola vyššia ako 5 000 eur. V súlade s Pokynom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 4/2015 zo dňa 31. decembra 2015, ktorým sa ustanovuje postup pri plnení úlohy B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2015 zo dňa 08.07.2015 Úrad vlády Slovenskej republiky informuje, že v roku 2018 plánuje dobrovoľne zrealizovať elektronickú aukciu v minimálne troch (3) verejných obstarávaniach. 21698