Poskytnutie inštalačných služieb a kúpa telefonických zariadení
Dátum zverejnenia: 13.12.2013