Poskytovanie konzultačných a školiacich služieb v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii
Dátum zverejnenia: 01.02.2019