Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 16.11.2012