Práce na Akčnom pláne rozvoja okresu Bardejov sú v plnom prúde

16.03.2018
V stredu 14. marca 2018  o 13.00  sa hodine v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave po prvýkrát stretli všetci členovia Rady pre rozvoj okresu Bardejov, aby spoločne prerokovali návrh Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov. Stretnutie zorganizoval odbor stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a predchádzalo mu pripomienkové konanie k návrhu akčného plánu zo strany jednotlivých rezortov.
 
Stretnutia, ktorého cieľom bolo prediskutovať pripomienky a dohodnúť sa na ďalšom postupe pri tvorbe akčného plánu, sa zúčastnili štátni tajomníci či riaditelia príslušných odborov jednotlivých rezortov – hospodárstva, školstva, vedy, výskumu a športu, životného prostredia, práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra, financií, ako aj  Úradu vlády SR.   Účastníkmi podujatia tiež boli:  splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin, prednosta OÚ Bardejov Miroslav Bujda,  prednosta MsÚ Bardejov Juraj Popjak a zástupcovia miestnych rozvojových inštitúcií a organizácií.
 
Počas živej diskusie zúčastnení navrhovali zásadné pripomienky k tvorbe akčného plánu pre bardejovský okres, pričom zdôraznili, aby boli do tohto významného rozvojového dokumentu zahrnuté požiadavky na rozvoj celého okresu, aby sa kládol dôraz na tvorbu nových pracovných miest, využívanie potenciálu celého okresu s ohľadom na tradície (napr. obuvnícky priemysel), cestovný ruch, kúpeľníctvo, ale aj ďalšie kľúčové oblasti.  Najväčšími problémami, ktoré pomenovali viacerí diskutujúci – sú: nedostatočná dopravná dostupnosť okresu, nedostatočne prepracovaná infraštruktúra cestovného ruchu, nedostatok pracovných miest v priemysle a problematiku marginalizovaných rómskych komunít.
 
Kľúčová pre tvorbu akčného plánu by podľa slov splnomocnenca mala byť dôkladná analýza situácie v okrese Bardejov, v rámci ktorej bude možné identifikovať, v čom všetkom sa ukrýva jeho potenciál. Generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a zároveň predseda Rady  pre rozvoj okresu Bardejov Ivan Ivančin prisľúbil okrem iného pomoc a koordináciu sekcie pri tvorbe a formulácii akčného plánu. Ďalšia verzia Akčného plánu bude predložená okresnou časťou Rady do 28. marca 2018 .
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja, odbor stratégie a metodiky
www.vlada.gov.sk
www.nro.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalnyrozvoj/

Práce na Akčnom pláne rozvoja okresu Bardejov sú v plnom prúde

Späť na fotogalériu