Pracovný program podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela v sobotu 16. apríla 2011

16.04.2011

Brno, Divadlo Reduta, Zelený trh 313/4:účasť na XX. Česko-nemeckej konferencii – Dialóg uprostred Európy (15. – 17. 4. 2011, Brno), od 14.30 h účasť v diskusii na tému: ,,Čo drží strednú Európu pohromade?“. Podujatie organizuje pražská Spoločnosť Bernarda Bolzana a mníchovská Ackermann-Gemeinde, partnerom je aj Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.Informáciu poskytol Jozef Švolík z Kancelárie podpredsedu vlády SR.


1702