Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v Bratislavskom kraji v pondelok 14. novembra 2016

14.11.2016

9.30 h           
Bratislava, Zimná jazdiareň Bratislavského hradu
účasť na  LVI. plenárnom zasadnutí výborov pre európske záležitosti
parlamentov členských štátov EÚ (COSAC), príhovor
 
11.10 h           
Modra, Gymnázium Karola Štúra, Námestie slobody 5
prednáška pre študentov na tému Slovenská republika a Európska únia,
predsedníctvo SR v Rade EÚ
fototermín
                       
12.30 h           
Šenkvice, Novplasta, s. r. o., Cerovská 152
stretnutie s vedením spoločnosti, prehliadka výrobných priestorov
fototermín
 
13.45 h           
Šenkvice, Karpatská perla, s. r. o., Nádražná 57
stretnutie so starostami a vinármi na tému samospráva a vinárstvo, prehliadka
výroby
fototermín
21417