Pracovný výjazd predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora v pondelok 19. júna a utorok 20. júna 2023 na východnom Slovensku

19.06.2023


Predseda vlády SR Ľudovít Ódor v pondelok 19. júna 2023 odcestuje na regionálny výjazd na východné Slovensko. V Košiciach sa stretne so študentmi Gymnázia Poštová, členmi študentskej firmy Fluf, ktorá zvíťazila v súťaži Najlepšia študentská firma.

V utorok 20. júna 2023 predseda vlády SR navštívi základnú školu v obci Budimír, ktorá ako jedna z pilotných škôl začne od septembra 2023 vyučovať novým kurikulom. V Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach sa stretne s predstaviteľmi startupov z Inkubátora UVP a zúčastní sa na diskusii, ktorej hlavnou témou bude lákanie mozgov zo zahraničia, resp. spomalenie trendu odchodu mladých ľudí do zahraničia. Počas regionálneho výjazdu sa premiér stretne aj s predstaviteľmi Industrial Park Valaliky, kde sa oboznámi s aktuálnym stavom prác.

Premiér Ľudovít Ódor v sprievode splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera zavíta aj na košické sídlisko Luník IX, kde prebieha projekt neziskovej organizácie ETP Slovensko „Budujeme nádej na Luníku IX“, v rámci ktorého ide o svojpomocnú výstavbu domov na tomto sídlisku. Na záver programu premiér navštívi Tepláreň Košice. Stretne sa s vedením, ktoré mu predstaví projekt geotermálneho vrtu.

Harmonogram výjazdu

pondelok 19. júna 2023
18.00 h
Domenico café, Košice
neformálne stretnutie s členmi študentskej firmy Fluf z Gymnázia Poštová, víťazmi súťaže Najlepšia študentská firma
Podujatie sa uskutoční bez účasti médií.

utorok 20. júna 2023
9.00 h
Školská 11, Budimír
návšteva základnej školy, stretnutie s vedením
Na záver sa uskutoční tlačová konferencia predsedu vlády Ľ. Ódora a štátneho tajomníka MŠVVŠ Slavomíra Partilu.

10.00 h
Němcovej 5, Košice
návšteva Univerzitného vedeckého parku Technicom
stretnutie s vedením parku, stretnutie s predstaviteľmi startupov z Inkubátora UVP Technicom, diskusia o prilákaní mozgov zo zahraničia
Fototermín, na záver možnosť krátkeho brífingu.

12.15 h
miesto výstavby Industrial Park Valaliky
Krátky brífing predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora po stretnutí s vedením priemyselného parku a prehliadke aktuálneho stavu prác.

13.45 h
Luník IX, Košice
stretnutie s vedením projektu „Budujeme nádej na Luníku IX“
Fototermín, na záver možnosť krátkeho brífingu.

14.30 h
Teplárenská 3, Košice
návšteva Teplárne Košice

Kontaktná osoba pre médiá na mieste:
Peter Majer, hovorca predsedu vlády
+421 945 720 109
29852