Predseda vlády diskutoval v Nitre o zlepšení stavu vysokých škôl aj o výzve na konzorciá

19.08.2023

Vo štvrtok 17. augusta 2023 navštívil predseda vlády SR Ľudovít Ódor Výskumné centrum AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde diskutoval s predstaviteľmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre o zlepšení stavu vysokých škôl na Slovensku.
 
 „Všetci chceme, aby slovenské vysoké školstvo a univerzity fungovali lepšie a aby nám masívne neodchádzali študenti do zahraničia. Diskutovali sme o problémoch vysokých škôl, ale bavili sme sa aj modernizácií vzdelávacieho prostredia, európskych projektoch a pláne obnovy. Zaujímal som aj o to, ako sa univerzity zapájajú do výziev a spolupracujú s ostatnými univerzitami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí“ uviedol premiér.
 
18 percent študentov odchádza študovať do zahraničia a v medzinárodných rebríčkoch sa takmer naše vysoké školy a univerzity neumiestňujú. Jedným z opatrení je aj vznik konzorcií vysokých škôl. Cieľom je užšia spolupráca škôl vrátane spojenia vedecko-výskumných kapacít za účelom pozdvihnutia našej vedy aj vo svete. Na túto výzvu je z plánu obnovy určených 120 miliónov eur. Podmienkou je, aby takéto konzorcium vzniklo najneskôr do marca 2026. Obe školy v Nitre prejavili záujem o vznik takýchto konzorcií.
 
„Spájanie síl medzi univerzitami napísalo vo svete viacero úspešných príbehov. Príkladom je špičková Aalto univerzita vo Fínsku, ktorá sa za 10 rokov v hodnotení univerzít posunula o 150 priečok,” dodal predseda vlády Ľudovít Ódor.
 
Premiér sa tiež vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dozvedel o už prebiehajúcom výskume antikarcinogénnych účinkov MCT oleja obohateného o extrakt z plodov čili na vývoj rakoviny hrubého čreva. Projekt podporila Agentúra pre podporu výskumu a vývoja sumou 250 tisíc eur. MCT olej sa využíva napríklad aj ako podporná liečba pri Alzhaimerovej chorobe.
 
„Výskumné centrum AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prináša inovácie nielen do poľnohospodárstva. Kvalitná infraštruktúra je základom každej vzdelávacej inštitúcie a výskumné centrum je toho jasným príkladom. AgroBioTech robí špičkový výskum, ktorý pomáha udržať talenty na Slovensku a ukazuje, že aj svetová veda sa dá robiť doma, keď sú na to vytvorené podmienky,“ povedal predseda vlády SR Ľudovít Ódor.
 
Výskumné centrum AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vzniklo v roku 2015 a bolo vybudované z finančných prostriedkov Európskej únie. Ide o výskumné a inovačné centrum, ktoré sa zameriava na agrobiológiu, aplikovanú ekológiu a bioenergiu, bioekonomiku, biosystémové inžinierstvo, biotechniku a modelovanie krajiny, ale venuje sa aj technológii potravín a biotechnológii. AgroBioTech spolupracuje aj s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín SAV.
 
 
Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
29931