Predseda vlády diskutoval vo Fínsku o problematike radikalizácie na školách

10.11.2022

Počas pracovnej návštevy Fínska sa predseda vlády SR Eduard Heger zúčastnil na prezentácii medzinárodného vedeckého projektu Helsinskej univerzity o náraste radikalizácie.
„Extrémizmus, radikalizmus a podnecovanie k nenávisti ohrozujú celú spoločnosť a ich dôsledkom bývajú aj násilné činy. Žiaľ, na Slovensku sme v posledných rokoch zaznamenali niekoľko takýchto prípadov aj v prostredí škôl. Útok na základnej škole vo Vrútkach v roku 2020, počas ktorého zomrel zástupca riaditeľky školy pri pokuse zastaviť útočníka, pokus o útok na základnej škole v Mníšku nad Hnilcom či nedávny útok na strednej škole v Novákoch. Ale aj radikalizácia študenta, ktorý spáchal teroristický útok na Zámockej ulici. Je to veľmi znepokojivý trend a my čo najskôr potrebujeme prijať preventívne opatrenia, aby sme vedeli radikalizáciu identifikovať už v zárodku a aby sme dokázali podobným incidentom predchádzať. Práve preto sme dnes tu aj spolu s ministrom školstva, aby sme sa u kolegov z Fínska inšpirovali pri riešení tejto problematiky,“ povedal Eduard Heger.

„Pri predchádzaní násilných činov na školách musíme pracovať tak so študentmi, ako aj so zamestnancami škôl, ktorých musíme vzdelávať, aby vedeli incidentom predísť. Zároveň v celej spoločnosti musíme zlepšovať vzájomné medziľudské vzťahy, životné podmienky a zvyšovať úroveň vzdelania,“ vyhlásil predseda vlády.

Extrémizmus a šírenie nenávistných prejavov sa v súčasnosti odohráva najmä v online priestore. V tejto súvislosti policajný zbor robí aktívne opatrenia a na základe medzinárodných zmlúv spolupracuje aj s partnermi v zahraničí. Ako uviedol Eduard Heger, o teroristických hrozbách a boji proti radikalizácii hovoria na stretnutiach aj lídri Európskej únie. Prebiehajú aj pravidelné stretnutia odborníkov z celej Európy, na ktorých si vymieňajú skúsenosti a návody, ako radikalizácii a násilnému extrémizmu predchádzať.

Výskumný projekt „Growing up radical“ sa zaoberá tým, ako vychovávať mladých ľudí v čase polarizácie, keď sú ovplyvňovaní nielen svojim okolím a prostredím školy, ale aj sociálnym sieťami a veľkým množstvom informácií, ktoré mladý človek nevie adekvátne vyhodnocovať. Cieľom projektu je priniesť nové pohľady a možnosti, ako predísť radikalizácii mladých ľudí. Projekt sa nezameriava len na študentov, ale aj vzdelávacie inštitúcie a celú spoločnosť, ktorá vplýva na ich formovanie. Na projekte spolupracujú členovia Helsinskej univerzity so zástupcami Štokholmskej a Oxfordskej univerzity. 
29570