Predseda vlády Eduard Heger sa pripojil k iniciatíve na prijatie opatrení proti negatívnym dopadom zvýšeného dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov do Európy

31.03.2023

Predseda vlády SR Eduard Heger sa pripojil k spoločnému listu predsedov vlád Poľska, Bulharska, Rumunska a Maďarska adresovanému predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, v ktorom vyzývajú na prijatie opatrení proti negatívnym dopadom zvýšeného importu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny na trh Európskej únie.

„Ruská agresia proti Ukrajine viedla nielen k obrovskému zvýšeniu výrobných nákladov v agrosektore a k zvýšeniu podnikateľského rizika, ale aj k problémom na poľnohospodárskych trhoch Európskej únie,“ uviedli premiéri v liste a dodali, že najväčšie problémy majú krajiny, ktoré susedia s Ukrajinou, ktorým enormne narástol dovoz poľnohospodárskych produktov.

Európska únia po začiatku ruskej agresie na Ukrajine vytvorila tzv. koridory solidarity, ktoré mali zabezpečiť export ukrajinských produktov do tretích krajín, hlavne do Afriky. „Koridory riešia potravinovú krízu spôsobenú ruskou agresiou. V rámci týchto koridorov mali členské krajiny vytvoriť prepravné kanály na vývoz ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie do tretích krajín. Obilie, ktorého cena je významne nižšia ako produkcia našich farmárov, často ostalo aj na Slovensku. Toto spôsobuje problémy nielen slovenským farmárom, ktorí tak nevedia svoje obilie predať,“ uviedol predseda vlády Eduard Heger.

Premiér Eduard Heger v liste adresovanom Európskej komisii vyzýva na zvýšenie financovania podpory z európskych zdrojov pre slovenských farmárov. „Jednou z možností je odkúpenie nadbytočnej pšenice z krajín susediacich s Ukrajinou pre humanitárne účely. Vyzývame Európsku komisiu, aby spolu so Svetovým potravinovým programom našli také riešenie, ktoré zabezpečí, aby ukrajinské obilie neskončilo na európskych trhoch, ale dostalo sa tam, kde je to najviac potrebné, a to do tretích krajín, ktoré sú odkázané na humanitárnu pomoc,“ zdôraznili predsedovia vlád Slovenskej republiky, Poľska, Bulharska, Rumunska a Maďarska. Premiéri tiež vyzývajú komisiu, aby v prípade potreby prijala zmeny v programoch financovaných zo spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ s cieľom pomôcť priamo dotknutým farmárom.

„Tento problém by nenastal, keby Rusko 24. februára 2022 nezaútočilo na Ukrajinu. Týmto bezprecedentným vojenským útokom spôsobilo humanitárnu krízu nielen u nášho východného suseda, ale aj v krajinách, ktoré sú odkázané na dovoz ukrajinského obilia,“ uviedol premiér Eduard Heger.


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

29734