Predseda vlády Ľudovít Ódor: Konečne sa výskumu, talentu a inováciám venujeme systémovo

23.05.2023

Predstavenie národnej stratégie zaujalo stovky aktérov výskumného a inovačného ekosystému.

Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR v utorok 24. mája 2023 odbornej a širokej verejnosti predstavila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií 2030. Podujatie „Slovensko, ktoré si verí” podporilo účasťou viac ako 250 zástupcov slovenského výskumného a inovačného ekosystému. Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vníma záujem o národnú stratégiu a v nej zapracované reformy ako pozitívny signál a príklad spolupráce, akou Slovensko dosiahne vyššiu konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života – a to jedným z najtrvalejších spôsobov - podporou výskumu, inovácií a talentu.

„Konečne sa prvýkrát ideme systematicky venovať tejto mimoriadne dôležitej téme pre Slovensko,“ vyhlásil predseda vlády Ľudovít Ódor. Dodal, že v oblasti výskumu, vývoja a inovácií Slovensko musí rozlišovať kvalitu a tých, ktorí prinášajú jasnú pridanú hodnotu za peniaze. Na výskum, vývoj a inovácie pôjde viac peňazí a zároveň nebudú rozdelené plošne, ale adresnejšie, čo je podľa predsedu vlády „dobrou správou na druhú“. Upozornil tiež, že 22 percent vysokoškolákov študuje v zahraničí a viac ako polovica sa nechce vrátiť. „Inú možnosť, ako zmeniť prístup k talentu, inováciám a budúcnosti, nemáme. Cez túto stratégiu urobíme všetko preto, aby sme vytvorili úspešnú budúcnosť pre Slovensko,“ vyhlásil predseda vlády Ľudovít Ódor.

Národná stratégia počíta s postupným navýšením investícií až na jednu miliardu eur ročne v roku 2030, zlepšením užívateľskej skúsenosti, nasmerovaním zdrojov k vyššej kvalite a spoločenskému dopadu. Vo výsledku sa tak Slovensku podarí posunúť v európskom rebríčku inovačnej výkonnosti o desať priečok, zvýšiť investície do výskumu a vývoja na dve percentá HDP (z toho 1,2 percenta zo súkromných zdrojov) a prilákať 25-tisíc vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia. Stratégiu v marci 2023 schválila vláda s akčným plánom s 91 opatreniami.

„Som presvedčená, že budovaním vzájomnej dôvery dospejeme k účinnejšej a zmysluplnejšej spolupráci, a v konečnom dôsledku prelomovým objavom a špičkovým inováciám zo Slovenska,“ povedala generálna riaditeľka VAIA Michaela Kršková s tým, že pri príprave stratégie autori a autorky vnímali medzi aktérmi ekosystému frustráciu, nedôveru a skepsu, že sa niečo môže vo výskumnom a inovačnom prostredí na Slovensku zmeniť a to aj napriek najlepším úmyslom. Dôvera je preto kľúčovou ingredienciou reformného úsilia obsiahnutého v národnej stratégii. Bez nej by nefungovala spolupráca a v konečnom dôsledku by Slovensko neprodukovalo ani kvalitné projekty s výsledkami, dodala Michaela Kršková.

Okrem premiéra sa na verejnom predstavení národnej stratégie zúčastnili členovia úradníckej vlády, Národnej implementačnej a koordinačnej autority NIKA, predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, rektori a iní vedúci predstavitelia univerzít, Slovenskej akadémie vied, výskumníci, investori, startupisti, veľké aj malé firmy, zástupcovia štátnej správy a ďalší aktéri ekosystému. Medzi nimi aj tí, ktorí sa podieľali na procese tvorby národnej stratégie.

„Slovensko bolo ako taký dvadsiatnik, ktorý stále žije u svojich rodičov a dostáva vreckové. Teraz sa 30-ročné Slovensko ide postaviť na vlastné nohy. Vláda sa zaviazala investovať do výskumu, vývoja a inovácií zo štátneho rozpočtu a priemerne plánuje zvyšovať túto investíciu o 14 percent ročne až do dosiahnutia približne vyše jednej miliardy ročne v roku 2030," vysvetlila riaditeľka odboru stratégií VAIA Iva Kleinová. Na záver dodala, že národnú stratégiu je potrebné implementovať v každej firme, agentúre, či univerzite, pretože ide o stratégiu všetkých a len tak dosiahneme úspech.

„Nie som si istý, či by sme našli nejakú podobnú stratégiu. Opatrenia v akčnom pláne idú do hĺbky poznania a to nie je bežné. Stojíme pred veľkou horou a tou horou je fungujúce Slovensko na poznatkovej ekonomike a máme v rukách mapu, máme skoby, máme lano. Ešte síce nie sme hore, ale bez týchto vecí by sme to nedokázali. A všetci, ktorí sú na tom lane, sú potrební,“ vyhlásil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

O Národnej stratégii výskumu, vývoja a inovácií 2030
Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 je strešný strategický dokument, ktorý určuje zámery, ciele a priority Slovenskej republiky a princípy dobrého riadenia a efektívnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Jej schválením Slovensko splnilo jeden z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Súčasťou stratégie je aj akčný plán s 91 konkrétnymi opatreniami. Na plnenie stratégie dohliada Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie. Výskumná a inovačná autorita vyhodnocuje plnenie jednotlivých opatrení formou semaforu.

O Výskumnej a inovačnej autorite
Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády vznikla na základe potreby strategicky usmerňovať a koordinovať politiky v oblasti výskumu a inovácií najmä tam, kde nezapadajú jasne do kompetencie už existujúcich rezortov. Je výkonnou zložkou a sekretariátom Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. Hlavným cieľom VAIA je reformovať štátnu podporu výskumného a inovačného ekosystému a zvýšiť tak inovačnú výkonnosť Slovenska. Za čiastkovú realizáciu stratégie pod koordináciou VAIA zodpovedajú mnohé iné zložky štátnej správy.

Na tomto mieste nájdete podklady k tlačovej správe (fotografie z podujatia vo veľkom rozlíšení, brožúru o VAIA a národnej stratégii a link na záznam z podujatia s príhovormi a panelovou diskusiou):
https://vaia.gov.sk/2023/05/24/podklady-k-tlacovej-sprave-predstavenie-narodnej-strategie-vyskumu-vyvoja-a-inovacii-2030/

Kontakt pre viac informácií:
Martin Procházka, 0917 985 552
martin.prochazka@vaia.gov.sk

29809