Predseda vlády navštívil základnú školu v Hnúšti, ktorá realizovala projekt NIE šikanovaNIE

17.02.2023

Predseda vlády SR Eduard Heger navštívil Základnú školu Klokočova v Hnúšti, kde sa zúčastnil na vyhodnotení výtvarnej súťaže v rámci projektu NIE šikanovaNIE, ktorý podporil zo svojej rezervy.

"Žijeme v 21. storočí, storočí digitálnom, preto je veľmi dôležité, aby sa deti vzdelávali ohľadne internetových hrozieb a naučili sa, ako kyberšikane predchádzať a chránili sa navzájom. Deťom treba vštepovať ideály, aby v dospelosti predchádzali takýmto problémom. Škola musí byť miestom, kde sa deti cítia bezpečne, je to v podstate ich druhá rodina," povedal predseda vlády a dodal, že rezervu nastavil tak, aby z nej mohlo čerpať čo najviac škôl a obcí.

Projekt boja proti šikane a kyberšikane bol podporený z rezervy premiéra sumou približne 10 tisíc eur.

"Deti sa oboznámili s témou šikany a kyberšikany. Vzdelávanie prebiehalo v niekoľkých fázach, počas ktorých mali deti prednášky, hravou formou sa zoznámili s touto témou. Využili sme aj dotazníky, v ktorých sme sa deti pýtali, či sa stretli s kyberšikanou a ako ju riešili. Samozrejme, že niektoré deti sa stretli s kyberšikanou. Ale počas tohto projektu sme ich naučili, ako to majú zvládať, koho kontaktovať, ale aj ako tento problém riešiť," povedal školský psychológ Jozef Žilík.

Podľa slov riaditeľky Jany Cikraiovej počas realizácie projektu NIE šikanovaNIE škola organizovala besedy nielen pre deti, ale aj pre rodičov, pripravila výchovno-vzdelávacie akcie a pod. Finančné prostriedky boli tiež použité aj na propagáciu rôznych foriem starostlivosti o duševné zdravie.

Z rezervy predsedu vlády SR Eduarda Hegera bolo podporených 17 projektov boja proti šikane a kyberšikane v celkovej sume 101 247 eur.

V rámci návštevy mesta predseda vlády tiež odovzdal primátorovi Hnúšte symbolický šek na rekonštrukciu detského dopravného ihriska vo výške 10 tisíc eur.
29669