Predseda vlády SR Eduard Heger diskutoval s nemeckými podnikateľmi pôsobiacimi na Slovensku

15.11.2021

„Od začiatku existencie Slovenskej republiky nás s Nemeckou spolkovou republikou spájajú silné hospodárske väzby. Nemecké firmy sú pre našu ekonomiku životne dôležité,“ povedal predseda vlády Eduard Heger počas videokonferencie s nemeckými podnikateľmi pôsobiacimi aj na Slovensku.

Eduard Heger nemeckých podnikateľov informoval o aktuálnych prioritách vlády a reformách, ktoré Slovensko aj prostredníctvom plánu obnovy pripravuje. „Nemeckým partnerom som predstavil našu reformu zdravotníctva, ktorá bola minulý týždeň schválená v prvom čítaní v parlamente, reformu súdnictva, ale aj reformu vysokých škôl a vzdelávania.“

Podnikateľom priblížil aj kroky, ktoré vláda prijíma na odstraňovanie zbytočnej byrokracie a na zjednodušenie podnikania na Slovensku, tzv. „druhé kilečko“.  „Pre investorov a zamestnávateľov je dôležité stabilné a predvídateľné prostredie, ale aj úrady, ktoré poskytujú kvalitné služby,“ povedal Eduard Heger.  „Musíme počúvať firmy, ale aj s nimi komunikovať. Chceme investovať do vzdelávania, ktoré je bližšie k praxi a vytvára zamestnancov pre trh práce a spĺňa aj očakávania firiem,“ dodal premiér.

Nemeckí zamestnávatelia poukázali na problémy pri získavaní nových kvalifikovaných pracovníkov. Eduard Heger objasnil, že vláda problematiku nedostatku pracovnej sily rieši a prijaté budú legislatívne zmeny, opatrenia na zamestnanie dlhodobo nezamestnaných. 

Vo vzájomných nemecko-slovenských ekonomických vzťahoch hrá veľmi dôležitú úlohu automobilový priemysel. Nemeckí podnikatelia skonštatovali, že Slovenská republika je v rámci tohto odvetvia medzi top desiatimi partnermi. „Automobilový priemysel je chrbticou našej ekonomiky. Výskum, vývoj a elektromobilita je budúcnosť a my musíme udržať krok s ostatnými krajinami,“ zdôraznil predseda vlády. 

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

28965