Predseda vlády SR Eduard Heger navštívil základnú školu vo Veľkej Lomnici a oboznámil sa s projektom Omama

21.01.2022

V rámci pracovného výjazdu na východné Slovensko, zameraného na rozvoj marginalizovaných rómskych skupín, premiér Eduard Heger v piatok 21. januára navštívil obec Veľká Lomnica v okrese Kežmarok, kde si pozrel základnú školu a stretol sa so zástupcami občianskeho združenia Cesta Von, ktoré realizuje projekt Omama.

Miestnu základnú školu navštevuje 844 žiakov, 90 percent z nich tvoria rómski študenti. Počtom tried i žiakov patrí medzi najväčšie v okrese Kežmarok a počet žiakov v škole neustále rastie. Kapacity školy už nepostačujú, preto funguje v dvojzmennej prevádzke. „Slovensko dostáva finančné prostriedky z Európskej únie a aj vďaka plánu obnovy chceme pomôcť konkrétnym komunitám, ale aj školám, ktorých kapacity nepostačujú, aby mohli aj naďalej vzdelávať deti. V takýchto podmienkach robí pani riaditeľka, ale aj celý pedagogický zbor výbornú prácu a za toto im ďakujem,“ povedal Eduard Heger.

Premiér vo Veľkej Lomnici navštívil aj miestne komunitné centrum, kde sa stretol s predstaviteľmi občianskeho združenia Cesta von. Na Slovensku sa okolo 3 000 detí ročne narodí do prostredia chudoby, ktorá sa dedí z generácie na generáciu. Práve týmto deťom OZ Cesta von pomáha prostredníctvom projektu Omama. Omamy sú ženy, ktoré pochádzajú priamo z vylúčených komunít, chodia do rodín a pomáhajú rodičom a deťom s výchovou. Aktuálne sa omamy takto starajú o 569 detí. „Príbehy 27 omám sú príbehmi odhodlania, ťažkej práce, ale aj neľahkého života, keďže samy pochádzajú z marginalizovaných komunít. Svojou prácou idú príkladom nielen deťom, ktoré pomáhajú vychovávať, ale aj ich rodičom,“ vyhlásil Eduard Heger.


Väčšina omám pracuje na trojštvrtinový úväzok. Každá z nich sa venuje približne dvadsiatke rodín, ktoré pravidelne raz za týždeň navštevuje. Pre mnohé omamy je táto práca prvým dlhodobým zamestnaním. V roku 2023 OZ Cesta von plánuje zamestnávať 40 omám, ktoré budú pomáhať pri rozvoji 800 detí, čo je približne 10 % z detí vo veku do troch rokov, ktoré sa rodia do vylúčených komunít.


„Omama je jedinečný projekt a má potenciál stať sa celoštátnym programom, ktorý pomôže znevýhodneným komunitám. Je výborný v tom, že s výchovou a vzdelávaním detí pomáhajú ženy, ktoré pochádzajú priamo z týchto komunít,“ zdôraznil premiér.


Program Omama tak môže prispieť k systémovému riešeniu generačnej chudoby na Slovensku. „Moja vláda vníma naliehavosť riešenia rómskej otázky. Aktívne chceme zlepšiť podmienky života marginalizovaných komunít, pretože to v konečnom dôsledku prinesie benefit pre celú spoločnosť,“ uzavrel predseda vlády.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
29088