Predseda vlády SR Eduard Heger sa stretol so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom

13.09.2021

Na Úrade vlády SR v Bratislave sa premiér Eduard Heger dnes stretol s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom Svätej stolice, ktorý sprevádza pápeža Františka na jeho apoštolskej návšteve SR. Stretnutie kardinála Pietra Parolina s premiérom Eduardom Hegerom iba podčiarkuje výnimočnosť a vysokú intenzitu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, a to na najvyšších úrovniach. „Návštevu Svätého Otca aj toto stretnutie považujeme za veľmi dôležitý signál pre nás v celom regióne,“ povedal Eduard Heger.

Obaja štátnici sa zhodli, že je mimoriadne potrebné bojovať proti celosvetovému trendu nárastu netolerancie voči základným hodnotám ľudskej spoločnosti. Za veľmi dôležitý považujú obaja predstavitelia práve celospoločenský dialóg a vzájomný rešpekt a úctu v politike i medzinarodných vzťahoch. Slovenský premiér ocenil aj veľmi jasný postoj pápeža Františka k podpore očkovania, ktoré je jediným trvalým riešením súčasnej pandémie koronavírusu.
 
Hlavnou témou stretnutia bol ďalší rozvoj vzťahov a kontaktov medzi Slovenskom a Svätou stolicou. Počas rozhovoru kardinál Pietro Parolin uviedol, že vysoko oceňuje fakt, že má v krátkom čase príležitosť stretnúť sa a diskutovať so slovenským premiérom už po druhýkrát. Premiér Heger označil ich prvé spoločné stretnutie počas medzinárodného fóra v Blede, ktoré sa konalo začiatkom septembra, za mimoriadne symbolické. Slovenský premiér vtedy počas panelovej diskusie ako prvý spomedzi politických lídrov deklaroval, že hlavnou úlohou politikov je na prvom mieste práve služba ľuďom. Obaja predstavitelia spolu hovorili aj o nezastupiteľnom mieste katolíckej cirkvi na Slovensku, ako aj o praktických prínosoch, ktoré cirkev každodenne a nezastupiteľne  prináša v podpore mnohých charitatívnych aktivít v oblastiach ako duchovná služba, zdravotná pomoc, vzdelávanie či sociálna práca. Na záver stretnutia štátny sekretár vyjadril záujem pokračovať vo vzájomnom dialógu, tešiac sa na skoré stretnutie s predsedom vlády priamo vo Vatikáne.
28829