Predseda vlády SR Robert Fico na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 95. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

29.11.2016


Príhovor predsedu vlády SR R. Fica na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 95. výročia narodenia A. DubčekaPredseda vlády SR Robert Fico predstavil bustu Alexandra Dubčeka21566