Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - august 2018

01.08.2018
streda 8. augusta 2018 o 16.00          evanjelická AV
streda 22. augusta 2018 o 16.00        rímskokatolícka


24430