Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - február 2019

30.01.2019


streda 6. februára 2019 o 16.00  rímskokatolícka

streda 20. februára 2019 o 16.00  evanjelická AV 


26230