Prehľad bohoslužieb v kaplnke Úradu vlády SR - júl 2018

01.07.2018

streda 11. júla 2018 o 16.00 evanjelická AV
streda 25. júla 2018 o 16.00 rímskokatolícka

23975