Premiér Ľudovít Ódor ocenil slovenských hasičov za pomoc pri povodniach v Taliansku

06.06.2023

Predseda vlády SR Ľudovít Ódor dnes na Úrade vlády SR v Bratislave prijal tím slovenských hasičov a záchranárov, ktorí pomáhali pri odstraňovaní následkov povodní na severe Talianska.

„Vaším poslaním je zachraňovať životy a majetok. V prípade požiarov, povodní či nehôd ste na mieste ako prví, aby ste pomohli ľuďom v núdzi, za čo Vám patrí naša vďačnosť a úcta. Nesmierne si vážim, že ste sa bez váhania rozhodli pomáhať aj za hranicami Slovenska. Keď Taliansko zasiahli silné povodne, preukázali ste vysokú mieru profesionality, efektivity a odborných zručností. Aj vďaka Vám sa situáciu v zasiahnutých regiónoch podarilo stabilizovať,“ uviedol premiér Ľudovít Ódor. Slovenská republika patrila medzi štyri členské krajiny EÚ, ktoré vyhoveli potrebám talianskej strany. Na základe dobrých skúseností s prácou našich záchranárov Taliansko prejavilo záujem viesť expertné rokovania so Slovenskom, ako aj čerpať z ich konkrétnych skúseností v teréne. „Podľa informácií, ktoré mi poskytli rezorty vnútra a zahraničných vecí, Vašu prácu ocenili nielen miestni obyvatelia, ale aj predstavitelia Talianska či Európskej únie. A hoci je zrejmé, že svoju robotu nevykonávate kvôli medzinárodnej prestíži, veľkou mierou prispievate k šíreniu dobrého mena našej krajiny,“ doplnil.

Podľa slov predsedu vlády bude vzhľadom na rozsah živelných udalostí, ktoré v ostatných rokoch sužujú Európu, potrebné čoraz viac sa zapájať aj do medzinárodných operácií na území toho ktorého štátu. „Naši hasiči a záchranári sa už v minulosti osvedčili pri hasení požiarov v Grécku, pri odstraňovaní následkov ničivého tornáda v Česku či pri hľadaní osôb v zemetrasením zničenom regióne v Turecku. Žiaľ, nikdy nevieme, kedy a kde živel udrie, a preto musíme byť pripravení. Nevyhnutne potrebujeme rozvíjať systém medzinárodnej spolupráce v krízových situáciách a už pri príprave a skladaní tímov musíme myslieť aj na to, že slovenskí hasiči a záchranári nemusia pomáhať len doma, ale aj v zahraničí,“ skonštatoval Ľudovít Ódor.

„Tak, ako naši hasiči ešte pred niekoľkými dňami pomáhali priamo v Taliansku, pomohla talianska strana nám pri zvládaní prvého náporu odídencov z Ukrajiny po začiatku ruskej invázie. Taliansko nám tiež ponúklo pomoc s reštaurátorskými prácami po ničivom požiari v Banskej Štiavnici a talianski vojaci sú aj dnes súčasťou medzinárodného tímu, ktorý pomáha zabezpečiť ochranu Slovenska. Aj o tom je členstvo v Európskej únii. Nie len o výhodách, ale aj o pomoci a solidarite s partnermi v čase kríz, kedy si navzájom pomáhame,“ uzavrel predseda vlády SR.

Slovenský tím hasičov v Taliansku zasahoval od 21. mája do 3. júna. V nepretržitom nasadení s pomocou veľkokapacitných čerpadiel pomáhali odstraňovať vodu zo zatopených oblastí v Ravenne a Conselice.


Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
29832