Premiér: Slovensko potrebuje zmenu systému verejnej správy v prospech regiónov

03.10.2023

Bratislava 3. októbra (TASR) - Takmer v akýchkoľvek ukazovateľoch existujú medzi regiónmi na Slovensku pomerne veľké rozdiely. Krajina preto potrebuje iný systém verejnej správy, ktorý viac zohľadňuje to, čo chcú občania a vie lepšie využiť silné stránky jednotlivých regiónov. Pri príležitosti predstavenia Bielej knihy s návrhmi na pokračovanie decentralizácie to v utorok uviedol poverený premiér Ľudovít Ódor.

"Neznamená to, že by sme išli smerom k nejakému federatívnemu štátu. Ide len o to, že tie peniaze a zodpovednosti by sa viac dostávali k ľuďom. O tom je tá decentralizácia. Ale treba povedať, že nemôžeme hovoriť len o peniazoch, musíme hovoriť aj o kompetenciách a zodpovednosti," zdôraznil. Predstavený materiál je podľa neho dobrý základ na diskusiu, politicky rozhodnúť o konkrétnych krokoch budú musieť už ďalšie vlády.

Z celej štúdie vyzdvihol päť prioritných tém. Prvou je rozdelenie kompetencií medzi štát a samosprávy. "Nemyslím si, že ten prenesený výkon funguje dobre. Treba dať trochu viac originálnych kompetencií a zodpovednosti, nezošnurovať až tak silno tie regióny, dať im možno väčšiu voľnosť a zároveň aj väčšiu zodpovednosť," priblížil premiér.

Ďalšou dôležitou témou je podľa neho komunálna reforma. "Máme veľmi veľa malých obcí a budeme s tým musieť niečo robiť, lebo veľmi intenzívne to konzumuje peniaze a zároveň aj tie rozhodnutia potom sú také veľmi drobné. To znamená, že v rámci decentralizácie musíme niečo centralizovať v prospech efektívnosti," vysvetlil.

Tretím dôležitým bodom je systém financovania regiónov. Za hlavný problém Ódor považuje, že aj keď samosprávy majú právomoci a zodpovednosť, nemajú finančné páky, ako sa s tým vysporiadať. "Preto treba posilniť aj ich vlastné zdroje pomerne intenzívne. Možno delegovať niektoré typy daní, alebo možnosť stanovovať nad rámec nejakej minimálnej sadzby viac na úrovni tých regiónov," konštatoval.

Štvrtá dôležitá oblasť navrhovanej reformy sú podľa premiéra nové školské obvody. Politické a školské obvody by sa podľa neho nemuseli prekrývať. Vznikla by školská samospráva, do ktorej by sa volili ľudia, ktorí tejto oblasti rozumejú a môžu rozhodovať o školstve lepšie ako doteraz. Za mierne provokatívnu tému označil možnú zmenu volebného systému, ktorá by mohla zabezpečiť väčšie zastúpenie regiónov v parlamente.

"Ten materiál nie je hotový, ide o formu bielej knihy. Takže ak sú nejaké dobré nápady, návrhy, tak sú vždy vítané. My len štartujeme diskusiu, nevyriešime všetky problémy Slovenska, ale myslím si, že je to tak vážna téma, že treba o nej diskutovať," dodal Ódor.

29980