Premiér: Výkonnostné zmluvy prinesú vysokým školám nový spôsob financovania

23.08.2023

Bratislava 23. augusta (TASR) - Výkonnostné zmluvy prinesú vysokým školám (VŠ) nový spôsob financovania. Vyplýva to z vyjadrení premiéra Ľudovíta Ódora a ministra školstva Daniela Bútoru po stredajšej vláde. Výkonnostné zmluvy znamenajú, že financovanie VŠ sa bude riadiť ich výkonom.

"VŠ, ktoré budú dosahovať lepšie výsledky, budú aj lepšie odmenené," priblížil premiér. Súvisí to s v stredu schváleným dlhodobým zámerom vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť VŠ. Cieľom je zvýšiť výkonnosť slovenských vysokých škôl, podporiť ich diverzifikáciu, profiláciu, inklúziu a spoluprácu so zahraničím, verejným a súkromným sektorom.

Ako priblížil premiér, výkonnostné zmluvy môžu byť spúšťačom v oblasti zvyšovania kvality vysokého školstva a zabránia odlivu talentov. Odhaduje, že prostredníctvom výkonnostných zmlúv by mali vysoké školy dostať približne 200 miliónov eur navyše. "To určite nie je málo a môžu ich posunúť kvalitatívne o úroveň vyššie," dodal.

Bútora spresnil, že dlhodobý zámer, týkajúci sa princípu fungovania vysokých škôl, ktorého súčasťou sú výkonnostné zmluvy,  rešpektuje autonómiu vysokých škôl a vytvára lepší priestor pre prenášanie priorít štátu do fungovania vysokých škôl. "Materiál sa bude každoročne aktualizovať," dodal minister.

Podpora vysokých škôl prostredníctvom výkonnostných zmlúv by mala podľa ministra zvýšiť aj ich atraktivitu a prispieť k vyššiemu záujmu o štúdium.

Vláda na stredajšom rokovaní schválila zámery, ciele a priority SR vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl. Dokument definuje opatrenia a tvorí základný rámec poskytovania podpory pre vysokoškolskú oblasť na Slovensku do roku 2028.

29944