Príhovor predsedu vlády SR k 55. výročiu okupácie Československa

21.08.2023

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky,
vážení poslanci, členky, členovia vlády, vážení z ambasád, hostia, dámy a páni,

Augustové udalosti v roku 1968 si pripomíname už viac ako pol storočie. 

Vzhľadom na situáciu na Ukrajine nebol odkaz augusta 68 nikdy tak aktuálny a živý ako dnes.

Suverenita, právo na sebaurčenie a zvrchovanosť sú základom demokracie. Ľudia sú nositeľmi moci v krajine, oni slobodne rozhodujú o svojej budúcnosti a budúcnosti ich detí a štátu.

Rešpekt voči základným právam a slobodám, hodnoty a morálka, ktoré si ako spoločnosť ctíme, sú nedotknuteľné. Nik nemá právo nám upierať vlastnú cestu. To je odkaz, ktorý je veľmi silný a ktorý rezonuje vo všetkých nás, ktorí sa tohto aktu zúčastňujeme.

V tú osudnú stredu sa Československo zobudilo do trpkej reality. Do sveta, kde agresia vedená a nariadená Moskvou pošliapala všetky základné princípy medzinárodného práva, základných práv a slobôd.

Tak, ako sa vtedy Kremeľ obával, že demokratizačný proces u nás bude inšpiráciou pre ostatné štáty tzv. Východného bloku a oslabí ich moc, tak sa dnes Rusko obáva, že slobodná a demokratická Ukrajina je niečo, čo je neprípustné a snaží sa tento proces vojensky potlačiť.

Je neprípustné, aby cudzia štátna moc rozhodovala o nás, bez nás. Aby vás ktokoľvek bezdôvodne vojensky napadol za účelom uzurpovania si moci. Ani v minulosti ani dnes to nie je predstaviteľné.

Následky invázie do Československa boli naozaj tragické a nedozerné.

Nejde len o to, že ľudia prišli o život, ale vidíme  mnohé iné následky, ktoré dodnes pociťujeme v mnohých rodinách. Rodiny boli rozdelené a rozvrátené, strácali sa ľudia, slobodné myslenie sa musel schovávať po pivniciach a disidentských bytoch. Inteligencia a akademická obec boli systematicky decimované a nahrádzané bábkami poplatnými moci.

Bábkami, ktoré sa neštítili profitovať z nešťastia ostatných. Zneužívať národnú tragédiu na svoj osobný prospech a kariéru.

Aj po 55 rokoch je tento odkaz z augusta 68 živý, či už ako súčasť spoločnej pamäte nás všetkých, tak udalosťami za našimi východnými hranicami.

Je preto našou spoločnou povinnosťou, pripomínať a vysvetľovať mladej generácii dôležitosť demokracie a bojovať za ochranu princípov suverenity a nezávislosti. Ak sa to stalo v minulosti Československu a teraz aj Ukrajine, kde máme garanciu, že sa to nestane opäť alebo niekomu inému?

Nezabudnime preto na odkaz zanechaný minulými generáciami a odovzdávajme ho ďalej.

Ďakujem pekne.

Ľudovít Ódor

Foto: TASR


29932