Príhovor predsedu vlády SR na RTVS

27.09.2023

Vážené občianky, vážení občania!

Nadchádzajúci víkend nebude obyčajný.

V sobotu spoločne rozhodneme o charaktere a podobe Slovenska. O krajine, kde sme doma.

Povieme: toto je Slovensko, ktoré chceme.

Mojim úprimným a  osobným želaním je rozhodnúť spoločne nielen o nás. Ale rozhodnúť aj o tom, v akej krajine budú žiť a vyrastať naše deti, vnúčatá, teda budúce generácie.

Voľba každého jedného z nás je dôležitá:

Rozhodne -
O tom, ako sa tu budú mladí a talentovaní ľudia cítiť.
O tom, či tu budú, alebo nebudú  vidieť svoju budúcnosť.
O schopnosti a odhodlaní zvládnuť neľahkú úlohu urobiť poriadok vo verejných  financiách a popri tom investovať do budúceho rastu ekonomiky.
O tom, ako budeme pomáhať tým, ktorí to naozaj a najviac potrebujú.
O tom, či budú európske zdroje využívané zmysluplne, efektívne a adresne. Bez zbytočných komplikácií.
O tom, či bude Slovensko krajinou slušnosti, kultúrnosti a vzájomného rešpektu.
O tom, či budeme spoľahlivým, dôveryhodným a aktívnym partnerom našich priateľov a spojencov v Európskej únii a NATO.
O tom, či budú platiť princípy právneho štátu pre všetkých rovnako.

Nadchádzajúci víkend bude zrkadlom o nás samých, o našej spoločnosti.

Som presvedčený, že každý z nás chce, aby bolo Slovensko úspešnou a sebavedomou krajinou.

Nie je to však zadarmo. Musíme pre to niečo urobiť. Spoločne.

Želám si, aby sme prekonali pocity sklamania; odmietli hnev a nevraživosť, klamstvá a všetky prejavy arogantného správania.

Koniec-koncov, hnev je veľmi zlý pán. Je prekážkou pokojného spolunažívania.

Som optimista a nie som ním bez príčiny.

V zlomových situáciách - keď šlo o charakter štátu, o európsku príslušnosť Slovenska – sme nikdy nestratili orientáciu.

Aj preto je dnes Slovensko rešpektovaným partnerom.

Verím, že to opäť dokážeme. Že náš morálny a hodnotový kompas nezlyhá.

V uplynulých mesiacoch som mal to privilégium stretnúť mnohých z Vás, osobne, po celom Slovensku.

Stretnutia a rozhovory s Vami ma utvrdili v tom, že do budúcnosti hľadíme s túžbou po vzájomnom rešpekte, po schopnosti počúvať jeden druhého.

To, čo nás spája, je naša schopnosť vzájomne sa počúvať, rešpekt a tolerancia.

Chráňme tieto hodnoty a tým chránime všetkých.

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým tým, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť a poprosiť všetkých, ktorí váhate alebo pochybujete o tom, či ísť a koho voliť:
Choďte a rozhodnite.
Je to aj Vaša krajina, krajina vašich detí a ich budúcnosti.
Nenechajte za seba rozhodovať iných.

Slovensko môže a má byť krajinou nás všetkých.
Krajinou, kde je radosť žiť.
29974