Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica na odovzdávaní ocenení MPSVaR SR

23.02.2017


Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica na odovzdávaní ocenení MPSVaR SR21934