Príručka pre používateľov k definícii malých a stredných podnikov

15.11.2017
Čo je malý a stredný podnik?  Ako zistiť, či ste ako žiadateľ o regionálny príspevok  malým a stredným podnikom v prípade podania žiadosti o regionálny príspevok? Odpovede na tieto  aj iné otázky v  súvislosti s mikropodnikmi nájdete v príručke, ktorú vydal Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Príručka poslúži ako zdroj informácií pri posudzovaní  žiadostí, ktoré budú financované na základe schémy minimálnej pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti.