Produkčné zabezpečenie kampane – Ukončenie úvodnej mediálnej kampane
Dátum zverejnenia: 16.04.2018