Program členov vládyAktuality


Obmedzenie pohybu zákazom vychádzania sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní  COVID - 19,  nie starším ako 180 dní.
17.04.2021 Obmedzenie pohybu zákazom vychádzania sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní COV... Úrad vlády SR a Úrad verejného zdravotníctva SR evidujú nesúlad medzi uznesením vlády č. 203 zo 16. apríla 2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187 v bodoch, ktoré stanovujú platnosť potvrdenia o prekonaní COVID-19. Úrad vlády SR postupoval pri tvorbe uznesenia vlá...
3281