Prvé zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny pre legálnu migráciu

12.01.2024

V piatok 12. januára 2024 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo prvé zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny pre koordináciu zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Na stretnutí boli prijaté relevantné odporúčania v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

Zúčastnili sa ho zástupcovia zboru poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky, Úradu vlády SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva financií SR a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

30111