R. Fico: Takto vyzerá suverénna slovenská zahraničná politika v praxi

20.02.2024

Pred chvíľou som skončil rokovanie s ministrom pôdohospodárstva R. Takáčom. Riešili sme zajtrajšie hlasovanie v orgánoch EÚ o návrhu Európskej komisie predĺžiť režim obchodnej liberalizácie v prospech Ukrajiny o ďalší rok až do 5. júna 2025. Ukrajina má mať ďalej výhody, ako keby bola členský štát EÚ. Žiadne clá, žiadne dane v obchode s členskými štátmi EÚ.

Problém je v tom, že úplná liberalizácia obchodu výrazne poškodzuje krajiny bezprostredne susediace s Ukrajinou. Aj preto sme k návrhu EK mali zásadné pripomienky. Napríklad, aby existovala ochrana členských krajín EÚ pri dovoze obilia či medu z Ukrajiny. Aby sa upravili mnohé lehoty navrhované EK. EK a mnohé členské štáty EÚ sú však hluché a slepé. Vo svätom boji proti Rusku je všetko povolené, aj keby mali slovenskí poľnohospodári v mene ukrajinských záujmov zdochnúť.

Dávam jasný pokyn našim zástupcom, ktorí budú zajtra v mene SR hlasovať. Ak neprejdú naše pripomienky chrániace slovenských poľnohospodárov, nemôžeme návrh EK podporiť. Verím, že rovnaký názor budú mať v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Bulharsku. Takto vyzerá slovenská suverénna zahraničná politika.

Robert Fico
Predseda vlády SR

30152