Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie má nové expertné zloženie. Bude dohliadať na stovky miliónov eur určených na výskum a inovácie

03.11.2022

Vláda na včerajšom rokovaní schválila nové zloženie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, ktorej členovia budú dohliadať na efektívne a transparentné využívanie verejných zdrojov určených na investície do výskumu a inovácií. Medzi novými členmi sú napríklad slovenská investorka do digitálnych zdravotníckych technológií pôsobiaca v rakúsko-americkom investičnom fonde, manažér úspešného českého technologického inštitútu CEITEC alebo špičkový slovenský ekonóm pôsobiaci na viedenskej Stredoeurópskej univerzite (CEU).

Slovensko v nasledujúcom období získa len z európskych zdrojov stovky miliónov eur určených na výskum a inovácie. Po predošlých skúsenostiach s neefektívnym čerpaním, rušením výziev či netransparentným hodnotiacim procesom prechádza slovenské riadenie výskumu a inovácií reformou vyvolanou Plánom obnovy a odolnosti. Súčasťou reformy je zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov, koordinácia financovania novou Radou vlády, ale aj vznik expertného útvaru na úrade vlády zodpovedného za strategické riadenie v tejto oblasti.

Členov novej rady vlády vyberala medzinárodná komisia, ktorá hodnotila 75 nominácií. Komisia urobila užší výber dvadsiatky vysokokvalifikovaných kandidátov, z ktorých predseda vlády Eduard Heger navrhol vláde schváliť desať nových členov. Pri výbere komisia aj predseda vlády prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých sektorov výskumného a inovačného ekosystému.
 
Novými členmi Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie sú:
1. MBA MPhys Andrea Žitná
Partnerka a líderka tímu pre zdravotnícke technológie v Speedinvest 
2. Prof. Martin Kahanec, PhD.
Profesor ekonómie a vedúci Katedry verejnej politiky Central European University
3. Dr. Ing. František Simančík
Člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied a výskumník v oblasti materiálov
4. Prof. Ing. Ján Košturiak PhD.
Prezident klastra Inovato
5. Ing. Martin Jančo
Viceprezident Zväzu automobilového priemyslu 
6. Prof. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.
Výskumníčka Slovenskej akadémie vied a neuroimunologička 
7. Mgr. Jiří Nantl, LL.M.
Riaditeľ Stredoeurópskeho technologického inštitútu 
8. Ing. Juraj Girman
Predseda správnej rady Košice IT Valley 
9. Prof. Dr. Marian Brestič
Profesor agrobiológie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzita v Nitre
10. Prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková PhD.
Výskumníčka a profesorka na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta 

Úrad vlády SR
29554