Rada vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím

Tajomníčka rady: PhDr. Mária Homolová
 
Tel.: +421 2 2046 3156
 
Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava