Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Tajomníčka rady: Mgr. Viera Becková
Tel.: 02/2046 1816
E-mail: viera.beckova@employment.gov.sk

Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava