Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu

Tajomníčka: Zuzana Cisárová
Sídlo: Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava
E-mail: ezd@enviro.gov.sk