Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Tajomník rady: Marian Filčík,
riaditeľ odboru ľudských práv,
Ministerstvo spravodlivosti SR


Sekretariát Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Odbor ľudských práv, Sekcia legislatívy
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
Tel.: 02/8889 1501