Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Predseda rady: Ing. Msc. Roman Mikulec
Podpredsedovia rady: Mgr. Martin Giertl, Mgr. Marcel Zajac
sídlo: Cukrová 14, 813 39, Bratislava
tel.: 02/509 44 990
e-mail: splnomocnenec_ros@minv.sk

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2
812 72 Bratislava