Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Predseda rady: minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok
Podpredsedníčka rady: splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Simona Zacharová
sídlo: Cukrová 14, 813 39, Bratislava
tel.: 02/509 44 990
e-mail: splnomocnenec_ros@minv.sk

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2
812 72 Bratislava